Broker ubezpieczeniowy

"Jutro to dziś, tyle że jutro." (S. Mrożek)

Brzmi abstrakcyjnie? Wręcz przeciwnie, ponieważ Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Już za moment możesz uczynić ją bezpieczną, konkretną i przewidywalną. Przejdźmy do konkretów.

 

Broker ubezpieczeniowy to partner, który w Twoim imieniu analizuje, weryfikuje oferty, negocjuje ceny i warunki, obsługuje ubezpieczenia i likwiduje szkody, a cały proces zabezpiecza własnym ubezpieczeniem OC. Jednym słowem dba o Twoje interesy.

Co to dla Ciebie oznacza? Korzyści:

  • obniżenie kosztów ubezpieczenia,
  • oszczędność czasu,
  • bezpieczeństwo i pewność,
  • opiekę rzetelnego partnera.

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Zezwolenia. Kompetencje. Obowiązki.

Definicja

Broker ubezpieczeniowy to osoba, która legitymuje się Zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego i zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Każdy broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Athena posiada ubezpieczenie oc działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną 1 500 000 euro.

Katalog wymagań

  • Pełna zdolność czynności prawnych.
  • Brak prawomocnych wyroków sądu za umyślne przestępstwo karno-skarbowe lub przestępstwo przeciwko mieniu i dokumentom.
  • Rękojmia rzetelnego wykonywania działalności brokerskiej.
  • Co najmniej średnie wykształcenie.

Oczywiście spełniamy je wszystkie.

Włącz ciekawość

Czy wiesz, że…

…prawo separuje działalność brokerów od działalności towarzystw ubezpieczeniowych?

Właśnie dlatego jako broker ubezpieczeniowy działamy tylko w Twoim interesie i nie wykonujemy żadnych działań agencyjnych w imieniu jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Reprezentujemy interesy naszych Klientów, kupujemy w ich imieniu ubezpieczenia i zapewniamy kompleksową obsługę.

Analiza

Analizujemy potrzeby ubezpieczeniowe.

Kontrola

Weryfikujemy możliwości oraz warunki ofert i umów.

Tworzenie programów

Projektujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe.

Optymalizacja kosztów

Negocjujemy ceny i obniżamy koszty.

Obsługa

Zapewniamy bieżącą obsługę ubezpieczeń.

Likwidacja szkód

Likwidujemy szkody i dochodzimy roszczeń.

Co różni brokera od agenta ubezpieczeniowego?

Nie sprzedajemy ubezpieczeń – kupujemy je dla Ciebie.
Broker Agent ubezpieczeniowy
przedstawia Ci oferty wielu ubezpieczycieli przedstawia Ci wyłącznie własną ofertę
pracuje wyłącznie na mocy Twojego pełnomocnictwa zazwyczaj pracuje na podstawie umowy, która wiąże go z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym
negocjuje w Twoim imieniu negocjuje w imieniu towarzystwa
jego bezstronność zapewnia Ci korzyści finansowe jego stronniczość ogranicza Twoje możliwości
obowiązki brokera dotyczą wszystkich czynności w czasie trwania umowy obowiązki agenta zaczynają się i kończą się w momencie sprzedaży polisy

Całkowicie bezpłatnie

Ile kosztują usługi brokera ubezpieczeniowego?

Usługi brokera ubezpieczeniowego są całkowicie bezpłatne. Nigdy nie ponosisz żadnych kosztów związanych z analizą wyborem oferty, negocjacjami, obsługą polisy, czy likwidacją szkód.

Obowiązki brokera

Broker zobowiązany jest m.in. okazać ubezpieczycielowi oraz swemu zleceniodawcy zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Przed zawarciem umowy udzielić porady opartej na rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia. Zachować pełną tajemnicę na każdym etapie współpracy oraz po jej zakończeniu. Systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Prowadzić działalność z poszanowaniem interesów swego zleceniodawcy oraz towarzystwa ubezpieczeń.

Wybierz brokera.
Wybierz pewność.
Wybierz ATHENĘ.

Zapraszamy do współpracy z gwarancją korzyści.

Porozmawiajmy o twoich potrzebach.